IEPAZĪŠANĀS

Pirmā gramatikas kastīte parāda apstākļa vārdu veidus:

Izlasam apstākļa vārda definīciju, kurā teikts, ka tie paskaidro darbības, īpašības un citus apstākļa vārdus un to vizualizējam:

Nākamās trīs gramatikas kastītes parāda, kā apstākļa vārdi paskaidro katru no trim vārdšķirām. Darba gaitā radās ideja par izpētes rezultātu atspoguļošanu - apstākļa vārdi tiek sakārtoti kolonnās atkarībā no tā, ar cik paskaidrojamajiem vārdiem tie saskan. To, kuri vārdi saskan, bet, kuri nē, atstāju Roberta ziņā. Paskaidroju, ka katram cilvēkam ir sava valodas izjūta, un, iespējams, kādam liksies saskanīgi tādi pāri, kas viņam liekas neierasti.

Darbības vārds - apstākļa vārds:

Īpašības vārds - apstākļa vārds:

Apstākļa vārds - apstākļa vārds: