Ar vārdšķirām darbojāmies jau pagājušogad un kaut kas ir palicis atmiņā. Skat ierakstus, kas sākas ar LAT 2.9

Latviešu valoda - Redu

Šogad darbu ar vāršķirām Robertam piedāvāju sākt, atsvaidzinot zināšanas par lietvārdu. Tikai pārrunājam, kādas ir lietvārda grupas (lietas, augu, dzīvnieki, procesi u.t.t.), dzimtes, skaitļi, kā arī, kas ir sugas un īpašības vārds. Es nosaucu dažus piemērus, tad aicinu Robertu izdomāt savus variantus.

Pie deklinācijām pakavējamies mazliet ilgāk. Īpaši pie 6.deklinācijas, kas jūk ar 1.deklināciju.

Šogad dzļāk izpētām lietvārdu locījumu "maģiju". Roberts pieskaņo dažādiem darbības vārdiem (garšo, nav, uzdāvināja, pamanīja u.c.) lietvārdus "ezis" un "muša" pareizos locījumos. Vārdu locījumu sloksnītēm otrā pusē ir tā paša vārda daudzskaitļa locījumi, ko arī var izmantot. Protams, Roberts veidoja gan nopietnus, gan smieklīgus vārdu savienojumus. Piemēram, tika izveidots teikums "Mušai garšo ezis." u.c. Smieklīgi, bet ar pareiziem locījumiem.
Lai būtu uzskatāmāk un jautrāk tika atrasta arī viena beigta muša :D

Tad piedāvāju dažiem lietvārdiem izveidot pases, lai tos varētu ar lidmašīnu nosūtīt uz citu zemi. Vecos laikos cilvēki aizguva vārdus no citām valodām, klausoties iebraucējus runājam. Tagad ir citi laiki un latviešu valodas vārdus tak varētu nosūtīt ar lidmašīnu!

Izgatavoju "pasu galdu", ar svarīgāko informāciju, kas jāiekļāuj katra lietvārda pasē.

Izveidoju vienu pasi paraugam, un tad Roberts izveidoja pases pārējiem lietvārdiem. Tiem bija dažādas dzimtes, skaitļi, locījumi, deklinācijas.

Citu dienu gatavosim pases darbības vārdiem, īpašības vārdiem un skaitļa vārdiem - to vārdšķiru vārdiem, kas ir iekļauti 3.klases latviešu valodas programmā.

Šodien atkārtojām darbības vārdu raksturojumu, dažiem darbības vārdiem Roberts izveidoja pasi.

Teikumu slejas palīdzēja ieraudzīt, cik daudzveidīgi teikumi sanāk tikai no lietvārdiem un darbības vārdiem. Gramatikas simbolu uzlīmes palīdz izdarīt vairāk, jo ir interesanti tās līmēt.