Bijām nolēmuši, ka 3.klasē Roberts fokusēsies tikai uz angļu valodu. Bet, caurskatot 1.semestra padarīto, Roberts tomēr nolēma 2.semestrī palasīt krieviski, lai neaizmirstas.

Sākumam piedāvāju palasīt aizklātas alias kārtis. Palīdzu atcerēties piemirstos burtus, bet lasīt sanāk diezgan labi. Grūtākajiem burtiem izveidošu papildus treniņus.

Papildus atsāku lasīt Robertam priekšā nelielas grāmatas krievu valodā.

Grūtākais, lasot krieviski, ir atcerēties pareizi izrunāt mīkstās un cietās zilbes. Lai zināšanas atsvaidzinātu un nostiprinātu, izveidoju zilbju kartiņas, ko var ērti palasīt arī "autostundās" - mācībās braucienu laikā.