Roberts trenējas sacerēt stāstus pastaigas vai braucienu laikā sacerot tos kopīgi ar mani. Viens no mums sāk stāstu, piemēram, "Bija saulains rīts", otrs to papildina ar vienu vai diviem teikumiem, tad atkal pirmais pievieno dažus teikumus. Katrs stāstu pavirza uz priekšu. Reizēm veidojas gari un piedzīvojumiem bagāti stāsti, kurus gribas paturināt arī nākamās pastaigas laikā.