IEPAZĪŠANĀS

Kastīte, kas parāda saikļa lomu teikumos, kuros ir vienlīdzīgi teikuma locekļi. Otreiz pirmo daļu neveidotu kā atsevišķus teikumus. To, kā no diviem teikumiem veidojas viens, atstātu demonstrācijai par sakārtotiem un pakārtotiem teikumiem.
Man šķiet, ka pirmo daļu labāk veidot kā vienu teikumu, kuru tad ar saikļa palīdzību padara labskanīgāku, piemēram, "Silta diena, saulaina diena."  "Atnes grāmatu, atver grāmatu."