IEPAZĪŠANĀS

Lai iepazītu vietniekvārdus vienu pēc otras izpētam gramatikas kastītes:
- personu vietniekvārdi;
- piederības vietniekvārdi;
- atgriezeniskais vietniekvārds;
- norādāmie vietniekvārdi.
Izlēmu, ka pagaidām ar to arī pietiks.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Es izveidoju teikumus, bet Roberts tos pārraksta, lietvārdus aizstājot ar personu un piederības vietniekvārdiem.