IEPAZĪŠANĀS

Izmērījām, cik vārdus Roberts minūtē lasa. Izmērījām, cik vrdus lasu es, ja lasu ļoti ātri, un cik, ja lasu lēni, izteiksmīgi, teatrāli. Pārrunānām, cik ātri var lasīt izteiksmīgi un klausītājam patīkami.

Nodemonstrēju, kā izklausās, kad lasa bez pauzēm teikuma beigās, bez jautājuma un izsaukuma zīmēm. Pasmējāmies. Pārrunājām, cik patīkami ir klausīties, ja lasot tiek ievērotas pieturzīmes.

PLĀNOTS: Lai atgādinātu, cik būtiski uzlabojas lasīšanas ātrums, kad velk līdzu ar pirkstu, veiksim eksperimentu - cik ātri sanāk lasīt, ja velk līdzu ar labo pirkstu, un cik ātri, ja velk līdzu ar kreiso. Cik ātri, ja neseko līdzi ar pirkstu.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀSANA

Kad Roberts man skaļi lasa, reizēm pārjautāju, vai šajā vietā ir teikuma beigās? Vai es pareizi saklausīju? Ja kādu paragrāfu nolasa bez skaidrām teikuma beigām, lūdzu vēlreiz izlasīt, jo es īsti nesapratu. Kopā priecājamies par paragrāfiem, ko izdevies izlasīt īpaši reiti un izteiksmīgi.

Kad Roberts to vēlas, atkal izmēram, cik vārdus minūtē viņš izlasa.

Pēc logopēda ieteikuma spēlējam nevārdu lasīšanas spēli, kas veicina rūpīgu vārdu izlasīšanu un mazina vārdu minēšanu pēc pirmās zilbes izlasīšanas:
Šāda veida uzdevumus var atrast https://mape.skola2030.lv/resources/982

PLĀNOTS: Logopēds ieteica pamēģinā lasīt tā, ka Roberts velk ar pirkstu pa tekstu un es lasu tādā ātrumā kā virzās pirksts. Un tad otrādi.

Man pat lielu pārsteigumu lasīšanas raitumu uzlaboja uzdevumi, kuros teikumi jālasa kājām gaisā.
Uzdevumus var atrast 12-13.lpp https://mape.skola2030.lv/resources/982
vai sākot ar 77.lpp https://mape.skola2030.lv/resources/983