IEPAZĪŠANĀS / TRIJSTŪRIS

Iepazinās ar trijstūra elementiem un to definīcijām:

PLĀNOTS: Atkārtot stāstu par trijstūri, kvadrātu un apli.

PLĀNOTS: Atkārtot trijstūru veidus.

IEPAZĪŠANĀS / ČETRSTŪRIS UN APLIS

Noklausījāmies grāmatas Sir Cumference and First Round Table lasījumu:

PLĀNOTS: Izveidot definīcijas četrstūra elementiem un četrstūru veidiem.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Uzrakstīja nesen apgūto trijstūra elementu nosaukumus:

PLĀNOTS: Trijstūra elementus atkārtot, iepazīstoties ar trijstūru veidiem un četrstūra elementiem un veidiem.
PLĀNOTS: Atkārtoti darboties ar Montesori zilajiem trijstūriem.