IEPAZĪŠANĀS

Trijstūru zīmējumu grupēšana un attēlošana Venna diagrammā:

Spēles kartiņu grupēšana:

M&Ms diagrammas veidošana:

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Spēlējam spēli "Uzmini dzīvnieku" (trenē dzīvnieku pazīmju noteikšanu):

  1. viens no spēlētājiem iedomājas dzīvnieku;
  2. pārējie spēlētāji uzdod jautājumu, uz kuru jāatbild ar jā vai nē
    (veidojot savus jautājumus demonstrēju Robertam, kādas dzīvnieku pazīmes var izmantot, piemēram "Vai dzīvnieks ir zīdītājs?" "Vai dzīvnieks ir lielāks par kaķi?")
  3. uzvar tas, kurš, uzklausījis atbildes uz jautājumiem, pareizi nosauc dzīvnieku.

PLĀNOTS: Pamēģināt šo spēli ar objektiem un simboliem - ģeometriskām figūrām, burtiem u.t.t.

PLĀNOTS: Izpildīt arī skolas uzdevumu krājumos iekļautos grupēšanas uzdevumus.