Laukuma aprēķināšana Montesori laukumu materiālam. Tas nav tradicionāls materiāla izmantošanas veids, bet Roberts tā izlēma un es neiebildu. Lai izdotos veikt aprēķinus,  jānosaka kuras figūras ir vienlielas.