IEPAZĪŠANĀS

Pastāstīju, cik svarīgi ir lasīt tā, lai saprastu, kas ir uzrakstīts. Pārrunājām un pasmējāmies par to, kā gāja Vinnijam Pūkam ar draugiem stāstā par Driznaku, kur Pūce nepareizi bija izlasījusi "drīz nāks".

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Katru darba dienu lasa grāmatas par pūķīti Kokosriekstu un man atstāsta, kādi piedzīvojumi šodien viņu sagaidījuši.

Spēlējam spēli "Izlasi un atrodi":

Pilda uzdevumus no logopēda ieteiktā materiāla:

Dabaszinību tēmu ieinteresēts Roberts grāmatās meklē un lasa dažādu dzīvnieku aprakstus, dažādu suņu šķirņu aprakstus. Meklē tekstā sev interesējošo informāciju, piemēram, cik ilgi dzīvo dažādi dzīvnieki, no kā pārtiek.

Atklāju, ka 3.klases valsts pārbaudes darbos ir jauki teksti un testi lasīšanas ar izpratni novērtēšanai, kas taču vienlaicīgi arī trenē šis iemaņas.

PLĀNOTS: Atrast veidu, kā izspēlēt sarežģītākas konstrukcijas tekstu izpratni. Droši vien pēc tam, kad nodemonstrēšu saliktu teikumu veidošanas principus. Skolas grāmatās un Skola2030 materiālos pieejamie teksti ir par tēmām, kas Robertu ne visai interesē. Redzu, sik svarīgi mācībām izmantot konkrētam bērnam interesantu tekstu.