IEPAZĪŠANĀS

Sākot darboties ar īpašības vārdiem izspēlēju teatrālu uzvedumu - noliku priekšā zīmuļu trauku un melno lietvārda piramīdu, pastiepu roku un teicu: "Zīmuli". Roberts iedeva vienu zīmuli. Es papurināju galvu, atkal izstiepu roku un teicu: "Zīmuli". Tad atkal noraidīju Roberta piedāvāto zīmuli. Tad es lietvārdam blakus noliku īpašības vārda zilo piramīdu un teicu: "Dzeltenu zīmuli". Roberts to iedeva. Tad teicu: "Garāko zīmuli". Pēc šī uzveduma pārrunājām īpašības vārda funkciju un nozīmi valodā. Turpinām ar vārdšķiru kstītēm.

Pirmā īpašības vārdu kastīte - īpašības vārdu grupas:

Kā otro izvēlējos kastīti, kas ļauj izjust lietvārda un īpašības vārda saskaņotību. Īpašības vārdi ir abās dzimtēs - katra dzimte uz savas lapiņas puses. Pēc tam, kad bija atrasti lietvārdu un īpašības vārdu saskanīgi pāri, izvēlējāmies vienu lietvārdu un mēģinājām izdomāt, kādi citi īpašības vārdi var to paskaidrot. Tad izvēlējāmies vienu īpašības vārdu un domājām, kādus lietvārdus tas var paskaidrot.

Nākamās piecas gramatikas kastītes ir veidotas pēc sekojoša principa:
- katrā ir iekļautas frāžu kartītes - katrā no tām ir divas frāzes, kurās mainās tikai īpašības vārds;
- papildus frāžu kartītēm, katrā ir iekļautas frāžu veidošanai izmantoto vārdu kartītes;
- bērns izvēlas frāzes kartīti un "uzbūvē" to no vārdu kartītēm;
- mainot frāzē īpašības vārdu, vēro, kā mainās frāzes nozīme.
Katra no piecām šī veida gramatikas kastītēm apskata kādu veidu īpašības vārdus - krāsas, izmērus, sajūtamas īpašības u.t.t.
Kopā ar Robertu mēģinam iedomāties izlasīto (siltu vai aukstu baseinu), atcerēties, kur tādu esam sajutuši, kā tas bija.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Pēc iepazīšānāš ar katru īpašības vārda kastīti ir uzdevums gramatikas burtnīcā. Daudz runājam par īpašības vārdu pareizrakstību, īpaši priedēkļiem "uz", "aiz" un līdzskaņiem vārda beigās, kas atklājas pamainot vārda dzimti.