IEPAZĪŠANĀS

Šai prezentācijai sagatavoju lapiņas ar vārdiem, kas atvasināti no lec un raksts, izmantojot priedēkļus. Mērķis ir prādīt, kā mainās vārda nozīme, pievienojot tam dažādus priedēkļus.

  1. Lūdzu izlasīt katru darbības vārdu - lec un tā atvasinājumus, un izpildīt rakstīto darbību.
  2. Aicināju izpētīt, kas šiem vārdiem kopīgs un kas - atšķirīgs. Atšķirīgo lūdzu pārzīmēt ar sarkanu krāsu. Secinājām, ka kopīgs ir "lec", bet tam priekšā ir dažādi citi burti. Iepazīstināju ar jēdzienu "priedēklis".

3. Saliku uz grīdas priekšmetus, kas reprezentē vārdus "raksts", "ieraksts", "saraksts" un citus vārdus, kas atvasināti no vārda "raksts", izmantojot priedēkļus. Lūdzu izlasīt katru vārdu un atrast, kurš priekšmets tam atbilst. Izskaidroju, kas ir "izraksts".

4. Salīdzinājām, vai vārdam "lec" un "raksts" var pievienot vienādus vai atšķirīgus priedēkļus, lai veidotu jaunus vārdus. Tā iepatikās iezīmē vārdus, ka pie krāsām tika arī sakne ar galotni.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Savieno definīcijas ar visām vārda sastāvdaļām. Labs treniņš arī lasīšanai ar izpratni.

Pēc klasiskākām mācībām mētājam bumbu - es metu Robertam jautājumu, piemēram, "Kas vārdā ir pirms saknes?" un viņš man met atpakaļ atbildi "Priedēklis!" Jautājumi par vārda sastāvu mijas ar jautājumiem par reizināšanu - tēmas, kas tagad tiek apgūtas.