IEPAZĪŠANĀS

Prievārdiem izveidoju gramatikas kastīti, kas parāda, kā prievārds ietekmē teikuma nozīmi un kā saskaņojami prievārdi un lietvārda locījumi (tur, kur tas nepieciešams, kartiņai katrā pusē ir lietvārds citā locījumā). Katru darbību Roberts pats izspēlē.

Prievārdu un lietvārda locījumu saskaņošana. Izmantoju materiālu, ko izveidoju lietvārdu locīšanas iepazīšanai. Otrā pusē lapiņām ir kļūdu kontrole.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Ir dienas, kad Robertam teikumi nedomājas. Tad es izveidoju teikumus, kurus pārrakstot var reizē gan trenēt rokrakstu, gan izjust vārdšķiras lomu teikumā.

Darbojamies ar prievārdu materiālu. Roberts pa vienam lasa teikumus, izpilda, kas tur rakstīts un atzīmē prievārdus.

M&Ms medības - konfekti var "nomedīt", ja ir uzrādīta lapiņa, kas atbilst tās atrašanās vietai. Vietu norādes ir abās pusēs - katrā ir tas pats lietvārds, bet cits prievārds, piemēram, "virz dīvāna"/"zem dīvāna". Tas palīdz labāk izjust prievārda lomu.