IEPAZĪŠANĀS

Pamēģinājām izspēlē, kā būtu, ja valodā būtu tikai lietvārdi. Nonācām pie secinājuma, ka bez darbības vārdiem būtu ļoti grūti. Pārrunājām, ka darbības vārds ir kustīgs kā bumba - tas "kustina" lietvārdus.

Pirmā gramatikas kaste ļāva novērot, kā saskan darbības vārdi un lietvārdi.

Otrā un trešā gramatikas kaste deva iespēju izjust, kā mainās teikuma būtība, ja mainās darbības vārds. Visus teikumus kopā izspēlējām.

Ceturtā un piektā darbības vārda gramatiks kaste nodeminstrēja, kā lokāms / konjugējams darbības vārds atkarībā no skaita, laika un personas.

Novērtējam paveikto - vizuāli labi var redzēt, ka viens darbības vārds nenoteiksmē, mainot galotni, var pārveidoties par daudziem vārdiem dažādos skaitļos, personās un laikos. Pārrunājam, kas ir šī vārda sakne, piedēklis, galotne.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Roberts raksta teikumus, kuros prasītais man jāizpilda.

Roberts raksta teikumus dažādos laikos, dažādās personās.

Izveidoju teikuma sākumu, kas norāda uz laiku un personu, bet Roberts izveido pilnu teikumus. Piemēram, "Pirms nedēļas skudras ...", "Pagājušajos Jāņos es ...".