3.klasi sākam ar sekojošām aktivitātēm, lai attīstītu angļu valodu:

  • Man par lielu prieku Roberts atklāja filmu, kuru ir gatavs skatīties vairāk nekā piecas reizes. Es to ļauju darīt un vēroju, kā viņš ar katru reizi "uzsūc" jaunus angļu vārdus un terminus. Ja kaut ko palūdz, es pārtulkoju latviski. Ja vajag, patinam filmu atpakaļ, lai es pati noklausītos tulkojamo tekstu un kontekstu. Skatoties šo pašu filmu latviski, pamanīja atšķirības.
  • Otrs prieks - Roberts youtube atrada video, kurus ir gatavs skatīties angliski, iedziļinoties runātajā. Tie ir Makita un citu instrumentu apskati, to salīdzinājumi ar citu firmu instrumentiem.
  • Pastaigās sākām apsriest video redzēto un Roberta paša domas par dažādiem Makita instrumentiem un aksesuāriem - apģērbu, jostām, somām, termosiem. Nu jau varam par šo tēmu diezgan brīvi runāt pusstundu no vietas. Es palīdzu Robertam ar trūkstošajiem vārdiem angliski, mazliet palaboju teikuma strktūru, izrunu. Viņa teikto skaļi atkārtoju pati, papildinot ar saviem komentāriem. Roberts sauc instrumentu nosaukumus, cenas, izmērus, citus tehniskos parametrus, paskaidro atšķirības, pielietojumu.
  • Mācību laikā lasam grāmatas Oxford Reading Tree 5.līmeņa grāmatas. Ja nepieciešams, iztulkoju pa kādam vārdam.

  • Vēroju, kurus vārdus viņš vēl nevar pareizi izlasīt un ar šo fonētisko niansi pastrādājam dziļāk. Šodien, piemēram, darbojāmies ar "oo" (woo...), "i-e" (nice) un "a-e" (race).

Es saucu vārdus, bet Roberts tos izveido no kustīgā alfabēta.

Ja kāds vārds rosina papildus sarunas, tad parunājam par šo tēmu angliski. Reizēm izdodas atrast kaut ko, ko papildus palasīt. Tā šodien izdevās jaukas sarunas par Moon. Jo interesantāka sarunas tēma, jo vieglāk atcerēties jaunus vārdus un teikuma struktūras!

Šādi mācoties, es nemaz īsti nezinu, ko Roberts zina un ko nē. Reizēm viņš mani pārsteidz, izmantojot vārdus, ko nekad viņam neesmu mācījusi, pamazām sāk izmantot arvien sarežģītākas teikuma struktūras, arvien pareizāk izmanto laiku. Es tikai vēroju un šur tur pielieku savu roku :) Angliski kopīgi darbojamies kādas 2-3 stundas nedēļā.

  • Ja ierastajā mācību laikā kaut kur ir jābrauc, mašīnā uzspēlējam kartīšu spēles.
    Spēle "Quick eye" sastāv no asrātīgi ilustrētām kartītēm ar īpašības vārdiem. Roberts tās lasa un pastāsta kas atbilst izlasītajam īpašības vārdam. Piemēram, "cold - cold winter, cold icecream", es mazliet papildinu no savas puses. Ja Roberts vārdi nezina, es angliski stāstu, kas atbilst šim vārdam. Piemēram, "transparent windshield".
    Spēlējot mājās, var atklāt vairākas kartītes un mēģināt izdomāt būtni, priekšmetu vai dabas parādību, ar visām īpašībām.

Izveidoju prasmju sarakstu, ar kuru sāksim strādāt, lai Roberts pats var sekot līdzi tam, ko mācās un kāds ir progress. Iekļāvu prasmes, kas jau apgūtas, lai sajustu pabeiktā gandarījumu, un klāt pieliku tās, kas man liekas būtu jāattīsta šajā semestrī. Ja Robertam būs cits viedoklis, piekoriģēsim!

Reading

 

Skills

S

T

A

P

1.

I can read a, u

 

 

 

 

2.

I can read c, j, q, w, x, y

 

 

 

 

3.

I can read oo, ee

 

 

 

 

4.

I can read th, sh, ch, ck, ng

 

 

 

 

5.

I can read …i…e,  …a…e,   …o…e

 

 

 

 

Vocabulary

 

Skills

S

T

A

P

1.

I use correctly - I, she, he, you, it, we, you

 

 

 

 

2.

I use correctly - my, her, his, its, our, your

 

 

 

 

3.

I use correctly - here, there, this, that, those, these

 

 

 

 

4.

I use correctly - a, an, the

 

 

 

 

5.

I know _____ adjectives of color, texture, size etc.

 

 

 

 

6.

I know _____ names of tools

 

 

 

 

7.

I know number names

 

 

 

 

8.

I know _____ names of food

 

 

 

 

9.

I know _____ names of nature (animals, plants etc)

 

 

 

 

Talking

 

Skills

S

T

A

P

1.

I can tell about myself, my day, my family

 

 

 

 

2.

I can tell about my hobbies – tools, workshop

 

 

 

 

3.

I can tell about present moment

 

 

 

 

4.

I can tell about past

 

 

 

 

5.

I can tell about future

 

 

 

 

Lai uzlabotu lasīšanas iemaņas, sākām kopīgi caurskatīt 100 biežāk sastopamos angļu valodas vārdus. Ja Roberts tos var ātri un pareizi izlasīt un zina to nozīmi, tad atzīmējām. Pēc pirmajiem 50 iekrājās pietiekami vārdiņu, kurus jāatkārto. Kad tie būs nostiprināti, varēs caurskatīt nākamos 50.

Tā kā Robertam joprojām grūti pareizi izlasīt vārdus ar sadalītajiem digrāfiem (split digraph), padarbojāmies ar tiem no mazliet citas puses - atradu vingrinājumu, kur parādīti dažādie veidi, kā angļu valodā tiek pierakstīta viena un tā pati skaņa, tai skaitā, izmantojot sadalīto digrāfu.

Lai būtu lielāks entuziasms sakoncentrēties un ar pirmo reizi pareizi izlasīt vārdu, par katru pareizo tiek konfektīte. Protams, ar šādiem noteikumiem pareizi tiks izlasīti visi vārdi :)

Atradu "bilžu vārdnīcu" kas atbilst Roberta interesēm  Varam darboties pie vārdu krājuma paplašināšanas. Veidojot sarunas par instrumentiem, tiek apgūti arī darbības vārdi un to laiki, skaitļavārdi, nostiprināti vietniekvārdi utt.