Tēmas mācību programmā:

Sasniedzamie rezultāti liecībā:

Tradīcijas

Piedalamies Lāčplēša dienas lāpu gājienā

Pētām Latvijas valsts un nacionālos simbolus.

Latvijas simbolu krustvārdu mīkla svētku pusdienām.