Lai gan Paskāla trijstūra visu īpašību izmantošana ir vidusskolnieka līmenim atbilstošs izaicinājums, arī jaunākiem prātiem ir interesanti ar to darboties.

  1. Ir daudz interesantāk saskaitīšanu veikt Paskāla trijstūra šūnās nevis stabiņos. Vieglāk saņemties arī uz lielākiem skaitļiem.
    Veidlapa pieejama: https://www.math-drills.com/patterning/pascals_triangle_001.php

2. Jaunajam matemātiķim ir interesanti atklāt sakarības - pirmajā sānu rindā vienmēr būs 1; nākamajā rindā (zaļajā) katra nākamā šūna ir par vienu lielāka. Gribas atrast sakarību arī trešajā (zilajā) un izrādās, ka katru reizi jāpieskaita par vienu lielāks skaitlis (+ 2; +3; +4 ...)

3. Man ir iespēja parādīt, ka zilā rinda rāda, no cik bumbiņām var izveidot trijstūri, bet lillā rindiņa - no cik bumbiņām var izveidot tetraedru.