Tā kā tagad maz iznāk tikties ar vienaudžiem dažādās vidēs, reizēm padarbojamies ar spēli "Dusmu kontroles spēle", kas ļauj iedomāties sevi dažādās izaicinošās situācijās kopā ar vienaudžiem un izlemt piemērotāko rīcību tajās.

Dusmu kontroles spēle - uzvediba.lv katalogs
Dusmu kontroles spēle ir paredzēta bērnu emocionālajai audzināšanai un problēmu risināšanas stratēģiju apguvei skolā un mājās. Spēles pamata auditorija ir skolēni no 1.- 6.klasei. Spēle veicina bērna

Zinātnes skolas piedāvātās tiešsaistes nodarbības un tiešsaistes sarunas ar klasesbiedriem Gramatu klubā ļāva trenēt uzvedību "tiešsaistes pasaulē".

Iespējas kontaktēties ar pieaugušajiem ir daudz plašākas un tās pārrunājam pēc vajadzības. Lielākais izaicinājums ir atrast labu padomu, kā veidot attiecības ar pieaugušajiem, kas pret bērniem atļaujas izturēties atšķirīgi nekā pret pieaugušajiem, klaji demonstrējot savus uzskatus, ka bērnam ir zemāka vieta sabiedrības hierarhijā.