Spēle ar trīs metamajiem kauliņiem no 0 līdz 9:

1. Pirmais uzmet kauliņus, bet otram tos nerāda (paliek zem krūzītes).

2. Pirmais nosauc kauliņu kopsummu un par cik kauliņi ir lielāki viens par otru.

3. Otrais visu pieraksta un nosaka katras krāsas kauliņa vērtību.

Tā pati spēle, bet ar diviem kauliņiem no 1 līdz 20. Šeit jau ir grūtāk izmantot minēšanu un pārbaudi. Jāveido pieraksts un jāveic aprēķini:

Izmantojot Numicon vizualizēju principu, pēc kura veikt aprēķinu, ja ir zināma divu skaitļu kopsumma un starpība - ja atdala starpību, tad atlikusī vērtība ir jāsadala starp nezināmajiem skaitļiem.

Visvieglāk šo principu izdevās izskaidrot ar virvēm - ja divu virvju kopējais garums ir 9 m, bet viena ir par 5 m garāka nekā otra, cik gara ir katra virve?