1.semestris

Lai iesildītu rakstīšanas muskuļus un atkārtotu visus burtus - gan lielos, gan mazos, iekārtoju burtnīcu, kurā Roberts raksta teikumus, veidojot tos no vārdiem, kas sākas ar vienu un to pašu burtu. Ja nevar izdomāt pats, vārdus sameklē vārdnīcā. Prieks, ka atceras vārdšķiras, ko mācījāmies 2.klasē un reizēm pajautā, vai ir kāds darbības vārds vai īpašības vārds ar noteiktu burtu. Prieks, ka arvien retāk gadās aizmirst, ka teikums jāsāk ar lielo burtu un jānoslēdz ar punktu.

Tā kā šis uzdevums Robertam ļoti patīk, viņš turpina rakstīt teikumus, izlozējot burtus no burtu maisiņa. Vienā piegājienā var jau sarakstīt pilnu lapu - muskuļi nostiprinās! Ķļūdas nelaboju, bet piefiksēju, kas jāpamācās.

Ar rakstīšanu darbojos ļoti, ļoti piesardzīgi un nesteidzīgi, lai neradītu Robertam pret to nepatiku. Tādu kļūdu pieļāvu otrajā mācību gadā un cenšos no tā mācīties. Vēroju, cik daudz un kāda veida tekstu viņš ir gatavs rakstīt. Ja kādā dienā nu nemaz nav iedvesmas, rakstīšanu atliekam.


Lai attīstītu iemaņu noteikt, kur jālieto dubultie līdzskaņi, izveidoju uzdevumu, kurā Robertam ir jānosvītro nepareizie vārdi.  

Citā dienā Roberts raksta diktātu ar īpaši daudz vārdiem, kuros ir dubultie līdzskaņi. Es stāstu sāku, bet viņš pabeidza :) Ir kļūdas, turpināsim mācīties! Aicinu Robertu pārveidot vārdus, ko es saucu - es saku "Ana", Roberts "Anna", "ele" - "elle" u.t.t. Mēģinu viņam palīdzēt labāk saklausīt atšķirību skanējumā.

Diktātus daudz interesantāk ir rakstīt, ja tie sakrīt ar Roberta interesēm vai vismaz ar tēmu, ko apgūstam dabaszinībās.

Motivāciju rakstīt reizēm izdodas pievilināt ar jauniem rakstīšanas rīkiem. Rakstot uz tāfeles, tik viegli ir izlabot kļūdas!