Prasme atstāstīt dabiski attīstās:
- mēģinot atcerēties un pastāstīt, ar ko beidzās vakar lasītā grāmatas nodaļa;
- atstāstot folmas, ko skatījās kopā ar māsu;
- stāstot sapnī redzēto;
- aizrautīgi stāstot raibus piedzīvojumus, piemēram, kā ar tēti izzvejoja lielu zaru;
- atstāstot youtube video redēto par instrumentiem, lokiem, izgudrojumiem u.t.t.

Stāstījumi dabiski veidojas ar ievadu ("Es tev pastāstīšu savu sapni.", "Mums ar tēti vakar bija piedzīvojums."). Bet nobeigums izveidojas, atbildot uz maniem jautājumiem par kopējo iespaidu par sapni, filmu, piedzīvojumu u.t.t.