Daudzas iestrādes, lai bērnam vieglāk būtu pareizi uzrakstīt vārdus, tika veiktas jau pirmsskolas periodā un 1.klasē. Gan lasot fonētiski grūtāku vārdu grupas, gan norādot uz būtiskākajām atšķirībām starp dzirdēto skaņu un to, kā rakstāms vārds viņa rakstu darbos (piemēram, kāds un kāts). Bet daudz vieglāk uzlabot pareizrakstību ir tad, kad ir iepazīts vārda sastāvs, vārda skaitlis, locījumi, jo daudzas skaņas atklājas tikai analizējot un lokot vārdu.

Iepazīstot vārda sastatāvu, jau bija iespēja atklāt, piemēram, to, ka ir tikai priedēklis "iz" (nav "is") un sakne parasti paliek nemainīga, lai gan izklausās citādi ("galds" un "galdi").

Tagad vēroju, kādas kļūdas Roberts pieļauj, rakstot diktātus un radošos rakstu darbus, un pievēršos tieši šīm kļūdām.

Piemēram, pamanīju, ka Roberts uzrakstīja "šč", "laj", "laij" u.c. un sagatavoju pārrakstīšanas treniņu, kurā tieši uzsvēru šīs rakstības nianses.

Nakamajā dienā izveidoju diktātu, kurā bija iekļauti vārdi ar tādām pašām fonētiski grūtām vietām. Lapas malā norādīju, kam pievērst uzmanību. Roberts manas instrukcijas papildināja :)

Nekad nelaboju Roberta rakstīto pati. Es tikai norādu, kurās līnijās un cik kļūdas esmu pamanījusi. Reizēm norādu, kāda veida kļūdas atradu. Īpaši, ja attiecīgajā dienā nu nemaz negribas meklēt tekstā kļūdas. Roberts kļūdaināš vietas aizklāj ar korektoru un uzraksta pareizi. Pirms tam izmantoja dzēšamo pildspalvu, bet šobrīd no tās ir atteicies, jo tā slīd pa lapu, radot nepatīkamu skaņu, un nav nemaz tik viegli izdzēšama.

Diktātu tematu vienmēr saskaņoju ar Robertu. Jo tēma ir aizraujošāka, jo vairāk var uzrakstīt, labāks rokraksts un mazāk kļūdu. Reizēm es izlasu kādu Robertam interesantu tēmu un tad kopīgi izlemjam, kuras teksta daļas pārrakstīt kā diktātu. Reizēm diktāta sākums ir tik interesants, ka Roberts tam sacer nobeigumu pats.

Reizēm izrakstu kļūdainos vārdus un pareizo rakstību un ļauju Robertam pamanīt atšķirību un salabot, lai labāk paliek atmiņā.

Uzdevumu gatavošanai izmantoju Māras Ozolas grāmatu "Protu, protu rakstīt". Tajā ir iekļauti vārdi ar visām galvenajām vārdu pareizrakstības grūtībām. Katrai grūtībai tiek piedāvāts vesels vārdu saraksts, kas man palīdz vieglāk sacerēt diktātus.

https://maraozola.lv/products/protu-protu-rakstit-1-dala/