IEPAZĪŠANĀS

Šo tēmu sākām ar Montesori otro lielo stāstu par dzīvības rašanos. Tālāk, Roberts lasa izdevniecības Lielvārds jauno mācību grāmatu Dabaszinības 2.klasei. Dienā izlasa 2-3 grāmatas atvērumus un tad kopīgi atrodam papildus materiālus par jautājumiem, kas radās, lasot mācību grāmatu.

Dabaszinības 2. klasei. Mācību grāmata
Guntas Ansones redakcijā

Parasti papildus informāciju meklējam enciklopēdijās - katrs savā un tad salīdzinam. Ja ir, izmantojam mājās pieejamos uzskates materiālus.

Papildus jautājumi pēc iepazīšanās ar dzīvības pazīmēm:

  • Kā darbojas žaunas?
  • Kā darbojas plaušas?
  • Kādi orgāni piedalās barības pārstrādē?

Papildus jautājumi pēc nodaļas par gaisa, ūdens un gaismas nozīmi:

  • Kā mainās abinieku elpošana tiem attīstoties?

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Pārrunājam apgūtās tēmas pastaigas vai brokastu laikā.