Veidoju uzdevumus, kur jāaprēķina notikumu sākuma, beigu laiks vai ilgums, izmantojot piemērus no dzīves, kas Robertam šķiet interesanti.

Uzdevuma un tā risinājuma vizualizēšanai izmantoju laika zīmogu. Sākuma / beigu laiku reizēm izvēlamies, metot metamos kauliņus, kas bija komplektā ar zīmogu.

€ 12.99 Lielais zīmogs- Cik ir pulkstenis?

Kad Roberts bija mazāks, ar metamajiem kauliņiem uzmeta laiku un to atzīmēja zīmoga attēlā.

Ja nepieciešams atbalsts notikuma ilguma aprēķināšanai, Roberts izmanto mācību pulksteni, kam minūšu un stundu rādītāji kustas kā īstam pulkstenim - pārvietojot minūšu rādītāju, līdzi kustas arī stundu rādītājs. Tā uzskatāmi var redzēt kā laika ritējums atspoguļojas pulksteņa laikā.