Lai Robertam būtu vieglāk saprast, kas ir prasmes, kas iekļautas 2.klases liecībā, es izveidoju tabulu, kurā prasmes noformulēju viņam vieglāk uztveramā formā, sagrupēju un papidināju: