IEPAZĪŠANĀS

Izspēlējam prezentāciju ar "slēptajiem kastaņiem". Piemāram, zem viena trauka paslēpju 6 kastaņus, zem otra 9 kastaņus. Nosaucu, cik kastaņi ir paslēpti zem katra trauka. Kad Roberta galvā aprēķina, cik kastaņu ir kopā zem abiem trauciņiem, tos atklāju, kopā saskaitām kastaņus, pierakstām daudzumu un vēlreiz aprēķinām. To pašu izdarām ar atņemšanu.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Spēlējot spēles ar metamajiem kauliņiem, aicinu aprēķināt uz kuru lauciņu jāpāriet nevis soļot uz priekšu pa vienam.

Saucu Robertam piemērus no grāmatas "Burtnīca 3000 piemēru matemātikā"Rēķināšana līdz 100" 2. klase", viņš galvā aprēķina, bet es pierakstu. Parasti vienā reizē aprēķina 2 vai 3 slejas. Ja aprēķins ķeras, pielieku pie piemēra punktiņu un vēroju, vai arī citās reizēs šis aprēķins ķeras. Ja pauze vai kļūda atkārtojas, tad tieši šo izteiksmi nodemonstrēju ar matmātikas materiāliem, piemēram, Numicon.

Burtnīca 3000 piemēru matemātikā
Galvas rēķini attīsta skolēnu attapību un uzmanību, audzina matemātisko atjautību un nostiprina atmiņu. Pareiza nodarbību struktūras galvas rēķiniem sākumskolā paredz īsus (no 5 līdz 10 minūtēm) ikdienas vingrinājumus....