IPAZĪŠANĀS

Iepazīšanos ar vārdšķirām noslēdz izsauksmes vārds.

Sākumā Roberts iepazinās ar to, cik daudzveidīgi ir izsauksmes vārdi.

Tad izpētīja kādu pieskaņu teiktajam piešķir izsauksmes vārdi. Nedaudz apspriedām arī komatu un izsaukuma zīmes lietošanu.

Noslēdzošās teikumu veidošanas aploskes ir īpaši krāsainas.

Beidzot var izveidot visu vārdšķiru rindu!