Iepauzējot vārdšķiru apguvi un pagaidām neapskatot izsauksmes vārdu un partikulu, uzspēlējam vārdšķiru Bingo. Katrs izveidojām savu spēles karti, iezīmējot tajā pa trīs simboliem no katras vārdšķiras un vēl vienu pēc savas izvēles. Es sagatavoju pa četrām vārdu kartiņām katrai vārdšķirai. Uz maiņām velkam kartiņas, izlasam vārdu, nosakām tā vārdšķiru un abi atzīmējam attiecīgo vārdšķiru savā spēles kartē. Uzvar tas, kurš pirmais aizklāj 3, 4 vai 5 blakus esošos lauciņus - lauciņu skaitu, kas jāaizklāj, izvēlamies pirms spēles sākuma.