IEPAZĪŠANĀS

Lai labāk "izjustu" to, kas ir antonīmi un sinonīmi izveidoju lekciju. Pirms lekcijas sagatavoju garu un īsu auklu, tukšu un pilnu glāzi, biezu un plānu grāmatu.

  1. Uzrakstīju "pilna glāze", lūdzu Robertam izlasīt un nolikt pie atbilstošā priekšmeta. To pašu atkārtoju ar visiem priekšmetiem.
  2. Jautāju, ar ko atšķiras vārdi lapiņu pāros. Pamazām nonācām līdz secinājumam, ka tajos ir vārdi ar pretēju nozīmi.
  3. Paskaidroju, ka vārdus ar pretēju nozīmi sauc ANTONĪMI un šo vārdu uzrakstīju lieliem burtiem uz lapas.
  4. Tad aicināju padomāt vai vārdiem varētu būt arī līdzīgas vai vienādas nozīmes. Jautāju "Vai tev garšo saldumi?", "Vai tev garši našķi?", "Vai tev garšo kārumi?". Aicināju padomāt ar ko atšķiras saldumi, kārumi un našķi. Secinājām, ka tiem ir līdzīga nozīme.
  5. Paskaidroju, ka vārdus ar vienādu vai līdzīgu nozīmi sauc SINONĪMI un šo vārdu uzrakstīju lieliem burtiem uz lapas. Lai paceltu enerģijas līmeni un radītu interesi, teicu, lai neskatās, ko es tagad rakstīšu. Interese par uzrakstīto vārdu, protams, uzreiz bija daudz lielāka.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

  1. Saucu ārus un Roberts sauc tiem antonīmus.
  2. PLĀNOTS: izveidot vārdu pārus un lūgt tos sašķirot - kuri ir antonīmi, bet kuri - sinonīmi.