IEPAZĪŠANĀS

Veidojam radniecīgu vārdu koku.

  1. Sagatavoju četras vārdu saknes dom-, skait-, skat-, darb-. Roberts izvēlējās dom-, bet es - skait-.
  2. Katrs uzzīmējām savu koka stumbru ar zariem un saknēm.
  3. Veidojam vārdus katrs ar savu sakni un rakstam uz lapām. Tad lapas pielīmējam kokam.
  4. Vairākas reizes stāstu, ka veidojam radniecīgu vārdu koku.
  5. Spriežam, ka ir vārdi, kam ir daudz radinieku un vārdi, kas ir vieni. Tapat kā cilvēki. Roberts iedomājas, ka vārdam "priede" droši vien nav daudz radinieku.

Radniecīgu vārdu veidošānā izmantojam vārdu veidošanas palīgu.