Pirmajā un otrajā klasē, kad ir apgūti visi rakstītie burti, lielākais uzsvars ir uz:
1. burtu savienojumiem;
2. reti lietojamo burtu rakstības atkārtošanu (f, h, liela daļa lielo burtu);
3. rakstīšanas ātruma un ilguma palielināšanu, nezaudējot rokraksta kvalitāti.

Burtu savienojumi

Jau pirmsskolas periodā, vērojot kā veidojas Roberta rokraksts, pamanīju, ka latviešu valodas standarta rakstītie burti un to savienošana ir diezgan liels izicinājums:

- burti jāsāk rakstīt ļoti dažādās līniju vietās (iekavās norādīti piemēri): tieši uz līnijas (n, k), mazliet zem līnijas (a, c, g), 1/3 zem līnijas (l, b), pa vidu starp līnijām (e, s, r), uz augšējās līnijas (t);

- burti beidzas ar dažādu liekumu āķīšiem (a, k un z beigu āķīši veidojas dažādi) vai slīpām līnijām (g, j,), s beidzas tā, ka to nevar savienot, bet b, o un v beidzas ar mazu cilpiņu pie augšējās līnijas;

- savienot burtus ar tik daudzveidīgiem sākumiem un beigām ir diezgan grūti.
Palūdzu vairākām mammām atsūtīt man viņu otrklasnieku rakstu darbus un pamanīju vairākas atkārtojošās problēmas: burti saplūst (īpaši pēc g un j), savienojuma līnijas tiek lauztas vai samocītas (īpaši pirms b, l un pēc s), burtiem n, k, m pazūd kājiņas, burts e un burtu b,v cilpiņs sāk izskatīties ļoti vienādi, burts i (arī burtu n,m,k kājiņas) sāk izskatīties pēc apgriezta v, ja tam katrā pusē ir cita veida savienojums u.t.t.

Iemācīties pareizi rakstīt un savienot tik daudzveidīgus burtus ir ilgs process. Bet Robertam rakstīt nepatīk...

Vairākās angliski runājošu mājmācības mammu diskusijās tika ļoti slavētas Handwriting Without Tears darba burtnīcas. Izpētot tās tuvāk, priecīgi atklāju, ka šīs metodes autori (https://www.lwtears.com/) ir izstrādājuši īpašu burtu rakstību, lai maksimāli atvieglotu rakstības ar roku apguvi. Šajā rakstībā mazie burti vienmēr sākas un beidzas uz līnijas.

Rakstot ar šādiem burtiem, veidojas ļoti vienveidīgi savienojumi un veidojas glīts, viegli salasāms rokraksts. To redzēju arī mammu publicētajos bērnu rakstu darbiņos. Zemāk paraugs ar vārdiem no darba burtnīcas uzdevuma.

Iedvesmojoties no šī alfabēta, bet apzinoties, ka ļoti tālu no mūsu skolu standarta nevajadzētu aiziet, lai Roberta rokrakstu viegli varētu izlasīt citi bērni, izveidoju mūsu mājmācības rakstības alfabētu. Pirmkārt, visu burtu sākumu pārcēlu uz līnijām. Otrkārt, atsevišķi trenēju savienojumus ar b, v un o, kas beidzas ar cilpām. Treškārt, katru izņēmumu, ko izdarīju, lai pielāgotos skolu rakstībai, īpaši trenēju.

No Handwriting Without Tears darba burtnīcām aizņēmos arī vairākas citas lieliskas idejas, un veidoju pati savas rokraksta treniņu burtnīciņas:

  1. Burtu rakstības treniņu veidoju pēc līdzīgas burtu secības kā šajās darba burtnīcās - pa grupām mācot burtus ar līdzīgiem burtu veidošanas elementiem, bet sākot ar vienkāršākajiem un tad uz arvien sarežģītākiem. Piemēram, c -> a -> d -> g - visi šie burti satur tādu pašu pusaplīti kā c. Tad burtu grupu, kas satur cilpiņas (e, l, b, h) vai taisnas līnijas (i, n, m) u.t.t.
  2. Uzdevumus veidoju tā, lai bērnam manis veidotais burts vai vārds jāpārraksta tikai vienu reizi. Vārdus (arī nevārdus) veidoju no burtiem, kas jau apgūti.
    Metodes izstrādātāji pareizi norāda, ka, ja uzraksta vienu paraugburtu, un bērns to atkārto līdz līnijas beigām, katrs nākamais sanāk arvien tālāks no etalona.
    Sākumā uzdevumus veidoju tā, lai jāpārraksta manis rakstītais pa labi. Kad sāku veidot garākus vārdus, tie bija jāpārrakta uz leju. Vēlāk uz leju bija jāpārraksta jau īsi teikumi.
  3. Pārrakstāmo tekstu veidoju tā, lai tā saturs būtu interesants Robertam.

Novēroju, ka rokraktu ļoti ietekmē arī līniju lapu veids, kurā Roberts raksta. Izmēginājām gan skolas burtnīcas, kur galvenās līnijas ir iekrāsotas mazliet košāk, gan Montesori skolās populārās līniju lapas, kur ir ietonēta vieta starp galvenajām līnijām. Bet vislabākais rokraksts Robertam veidojas, rakstot līnju lapās, kur ietonēts ir lapas fons, bet līniju kopa, kurā jāraksta, ir atstāta balta. Jo vizuāli labāk redzams, kur ir jātraksta un nav jāzīlē, kur jāieraksta garie burti uz leju, garie burti uz augšu, jo mazāka slodze jaunajam rakstītājam.
Iespējams, ietonētās lapas šobrīd Robertam ir vispiemērotākās, jo tām ir 5 mm atstarpe starp līnijām. Skolas burtnīcām tā ir vai nu 7 mm, kas ir par lielu, vai 4 mm, kas pašlaik vēl ir par mazu. Sākot rakstīt, skaists rokraksts veidojās 9 mm līnijās, tad labākās bija 7 mm līnijas.

Reti lietojamie burti

Veido rakstu uzdevumus kā gribi, bet ir burti, kurus iznāk lietot diezgan reti. Tie ir h, f, gandrīz visi mīkstie līdzskaņi un lielie sākuma burti. Aizmirstas ne tikai to rakstība, bet arī to sasaiste ar skaņu. Tapēc šo burtu rakstības treniņam veidoju speciālus uzdevmus, kuros:
- jāpārraksta vārdi vai teikumi ar retajiem burtiem;
- jāraksta diktāts, kurā es iekļauju vārdus ar retajiem burtiem;
- pašam jāizdomā un jāuzraksta vārdi ar retajiem burtiem.

Reto mazo burtu rakstības treniņam lieliski noder spēles SCRIBBLE kauliņi, jo tajā retajiem burtiem ir lielāka vērtība. Tas rada ap retajiem burtiem patīkamu atmosfēru :) Darboties var būvējot un rakstot vārdus, kam tad aprēķinot vārda vērtību, ko iegūst, saskaitot visu burtu vērtību. Roberts, protams, ir ieinteresēts izmantot vērtīgos retos burtus.

SCRIBBLE burtu kauliņus izmantoju arī atkārtojot lielos rakstītos burtus. Aicinu Robertu veidot, piemēram, sarakstu ar bērniem, kas brauks ekskursijā. Jāizvelk pa vienam burtam no SCRIBBLE burtu maisiņa, jāizdomā bērna vārds, kas sākas ar šo burtu un tas jāiekļauj sarakstā.

Rakstīšanas ātrums un ilgums

Lai attīstītu spēju rakstīt ātri, ilgi un glīti, nekas cits neatliek kā regulāri treniņi. Bet, lai regulāri treniņi nebūtu kā mocība, tiem jābūt bērnam patīkamiem un piemērotiem.

Lai treniņi būtu regulāri, mums ir vienošanās, ka jāraksta katru dienu ar tikai ārkārtas izņēmumiem. Apspriežams ir tas, ko attiecīgajā dienā Roberts rakstīs. Mans uzdevums ir nodemosntrēt dažādas rakstīšanas iespējas un regulāri ieviest kaut ko jaunu un aizraujošu. Roberta uzdevums ir izvēlēties attiecīgās dienas rakstīšanas uzdevumu.

Šobrīd ikdienas rakstīšanas "ēdienkartē" ir:
- Manis rakstītu teikukumu pārrakstīšana par Roberta izvēlētu tematu.
- Diktāts par Roberta izvēlētu tematu. Piemēram, par ežiem. Tad ņemam grāmatas, izpētam ežus un es nodiktēju dažādus iznteresanstus faktus par ežu dzīvi.
- Roberta paša sacerēts tekstiņš par viņam interesējošu tēmu.
- Rakstīšanas uzdevumi, kas sasaistīti ar gramatiku. Piemēram, Roberts veido sarakstus ar sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdiem, vai veido sarakstus ar konkrētam lietvārdam "piestāvošiem" īpašības vārdiem.

"Edienkartes" dažādošanai piedāvāju:
- Dažādas vārdu spēles. Piemēram, tās ko augstāk aprakstīju ar SCRIBBLE kauliņu izmantošanu.
- Gramatas veidošanu.
- Manis iesāktu teikumu pabeigšanu.
- Roberts raksta teikumus, bet es to ilustrēju. Pievienotajā piemērā teikumi bija jāveido no vārdiem ar vienādiem sākuma burtiem.

Arī rakstīšana krievu un angļu valodā tiek ieskaitīta kā ikdienas rakstīšana. Tā pat ir lielāks izaicinājums, jo vēl ir tikai apgūšanas stadijā.

Vēl ir vērts apdomāt pildspalvas izvēli, galda virsmu, rokas iesildīšanas treniņus, veidu kā tiks labotas kļūdas, kā kopā vērtēt progresu.