3. klasē Skola2030 publicētajā programmā ir paredzētas sekojošas tēmas:

Tēmas ir labas, bet man nav skaidrs, kāpēc tās ir sarindotas tādā secībā. Nevaru atrast tam pamatojumu un nesaprotu, kā no vienas tēmas loģiski pāriet uz nākamo. Tāpēc, tāpat kā iepriekšējos gados, nolēmu izmantot Montesori lielos stāstus un visas tēmas apskatīt sasaistot ar stāstiem:

1.stāsts - no Lielā Sprādziena līdz Zemes radīšanai
Pēc šī stāsta noklausīšanās apspriedīsim sekojošas programmā ietvertās tēmas:
3.5. Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?
3.4. No kā ir veidota zeme?
3.2. Kādi ir neredzamie lauki uz zemes? (un Visumā)
3.3. Kā orientēties apvidū? (1.daļa - kā kartēs tiek atspoguļoti kontinenti, okeāni, jūras u.t.t.)

2.stāsts - dzīvības rašanās vēsture
3.1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?
3.3. Kā orientēties apvidū? (2.daļa - kā kartēs tiek atspoguļotas dabas teritorijas)

3.stāsts - cilvēces vēsture
3.3. Kā orientēties apvidū? (3.daļa - kā kartē atspoguļo cilvēku veidotus objektus - valstis, ceļus u.t.t.)
3.2. Kādi ir neredzamie lauki uz zemes? (kā tos izmanto cilvēki)
Pēc šī stāsta apskatīsim arī dažādas tēmas, kas iekļautas Sociālo zinību programmā

4.stāsts - rakstības vēsture
Stātam seko dažādas matemātikas tēmas

5.stāsts - matemātikas vēsture
Stāstam seko dažādas valodu tēmas