3. klasē Skola2030 publicētajā programmā ir paredzētas sekojošas tēmas:

Tēmas ir labas, bet man nav skaidrs, kāpēc tās ir sarindotas tādā secībā. Nevaru atrast tam pamatojumu un nesaprotu, kā no vienas tēmas loģiski pāriet uz nākamo. Tāpēc, tāpat kā iepriekšējos gados, nolēmu izmantot Montesori lielos stāstus un visas tēmas apskatīt sasaistot ar stāstiem:

1.stāsts - no Lielā Sprādziena līdz Zemes radīšanai
Pēc šī stāsta noklausīšanās apspriedīsim sekojošas programmā ietvertās tēmas:
3.5. Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?
3.4. No kā ir veidota zeme?

2.stāsts - dzīvības rašanās vēsture
3.2. Kādi ir neredzamie lauki uz zemes?
3.1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?

3.stāsts - cilvēces vēsture
3.3. Kā orientēties apvidū?
Pēc šī stāsta apskatīsim arī dažādas tēmas, kas iekļautas Sociālo zinību programmā

4.stāsts - rakstības vēsture
Ststam seko dažādas matemātikas tēmas

5.stāsts - matemātikas vēsture
Stāstam seko dažādas valodu tēmas