IEPAZĪŠANĀS

Caurskatām pagājušajā gadā veidotos reizināšanas plakātus.

ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANA

Spēlējam spēles ar metamajiem kauliņiem:

  • katrs uz maiņam metam divus kauliņus (1-6), aprēķinam reizinājumu un pierakstām savā stabiņā; kam lielāks rezultāts, tas nopelna punktu:
  • katrs uz maiņam metam divus kauliņus (1-6), aprēķinam reizinājumu un iezīmējam savā krāsā atbilstoša lieluma laukumu:
  • PLĀNOTS: izlēmām nākamreiz būvēt katrs savu māju no tāda lieluma lauciņiem, kādi reizinājumi sanāk, uzmetot kauliņus.

Lai trenētos ātri atverēties visus reizinājumu ar 2 un 3 (vēlāk arī ar citiem skaitļiem), mētājam bumbu - es nosaucu darbību (piemēŗam, "trīs reiz astoņi"), bet Roberts met man bumbu atpakaļ un nosauc rezultātu.

Lai trenētu spēju atpazīt reizinājumu, sarakstīju uz lapas visus 3 reizinājumus (vēlāk arī citu skaitļu reizinājumus) un klāt pievienoju arī citus skaitļus. Lūdzu Robertam atpazīt skaitļa 3 reizinājumus. Tad lūdzu nosaukt, ar kādu skaitli 3 jāreizina, lai iegūtu katru no reizinājumiem. Pieļāvu kļūdu, papildus skaitļos iekļaujot arī lielus skaitļus, kas dalās ar 3.

Jāatrod katrs nākamais reizinājums:

Reizināšanas teksta uzdevumu un krievu valodas apvienošana (internetā pieejamās paraugu lapas no KUMON reizināsanas grāmatas):

Māksla plus matemātika - izveidoja reizinājumu tabulu, ko vēlāk izmantojām spēlei. Spēles noteikumi: saliek M&Ms uz dažādiem laukumiem; tad met kauliņus un iegūst laukumus un M&Ms, kas atbilst kauliņos uzmesto skaitļu reizinājumam.

Nostiprina zināšanas, izmantojot reizināšanas atvilktnes:

https://www.youtube.com/watch?v=eVmPqCuvihA

Aprēķini, izmantojot uzmanību saistošus skaitļus. Šei - cik gramus barības dienā vajag 55 trušiem, ja vienam vajag 326 gramus. Sākumā trušu "ganāmpulks" bija mazāks, bet pamazām palielinājās līdz 55.

Lai vieglāk iztēloties aprēķina būtību, zaķu "ganāmpulks" tika uzzīmēts, skaidri attēlojot arī dažādās sugas:

Īpaši aizraujošs bija uzdevums aprēķināt, kādas riepas pirkt brāļa BMW - lētākas bez akcijai vai dārgākas, bet kurām ir akcija "pērc 4, maksā par 3".

Spēlējam reizināšanas domino:

Настольная игра Умножариум. Математическое домино
...

PLĀNOTS: Paspēlēt spēles no mentālās matemātikas rokasgrāmatas:

PLĀNOTS: Uzspēlēt reizināšanas Bingo: